Mijn artikel in Tijdschrift voor Coaching

Perfectionisme, last of zegen? - Tijdschrift voor Coaching, juni 2021 (pdf)

Hoe ontstaat perfectionisme?

Perfectionisme gaat over zoveel meer dan je uiterste best doen om iets zo goed mogelijk te doen. Het gaat er in de kern over dat je je pas goed kan voelen met jezelf als de ander je bevestigt en dat je er alles voor over hebt om die bevestiging te krijgen. Naast bevestigingsdrang zijn de symptomen: superieure kwaliteitseisen, te grote verantwoordelijkheid, laag zelfbeeld, faalangst, controledrang, piekeren, uitstelgedrag, moeilijk kunnen kiezen of beslissen en altijd maar doorgaan. Deze symptomen geven veel stress en kunnen leiden tot burn-out.

Perfectionisme ontstaat meestal in de kindertijd als overlevingsmechanisme. In de methode OCP (Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme) gaan we uit van het principe dat ieder kind ter wereld komt vol zelfliefde. De omgeving gaat echter signalen geven waardoor het kind concludeert dat het niet oké is. Het oorspronkelijke kind vol zelfliefde en zelfacceptatie gaat aan de kant en er ontstaat een ‘nieuw’ kind dat gaat voldoen aan de verwachtingen om op die manier de liefde te krijgen waar het zo naar verlangt. Helaas verdwijnt daarmee ook het vermogen zichzelf lief te hebben.

In de coaching herstellen we de balans. Naast het deel dat je in de wereld zet en je doelen doet bereiken, activeren we het deel dat aanstuurt dat je helemaal oké bent zoals je bent en je op een heel vanzelfsprekende manier vol zelfvertrouwen jezelf laat zijn.

Hoe werkt de methode OCP?

(Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme)

De methodiek is gebaseerd op het principe van interne delen binnen NLP (neuro-linguïstisch programmeren).  NLP gaat ervan uit dat we als mens bestaan uit verschillende delen die aan de basis liggen van onze verlangens, onze competenties en ons gedrag. Ze sturen ons denken, doen en voelen en dit altijd met een positief doel voor ogen.

In de coaching herstellen we de samenwerking tussen het deel dat jouw perfectionisme aanstuurt en het deel dat jou wil laten leven als een vrij persoon. We leren de delen kennen en waarderen en komen tot een samenwerking tussen beiden.  Als beide delen in een echte synergie samenwerken ontstaat er harmonie en rust.  Er wordt een nieuw patroon ontwikkeld, waarvan de kern is: ‘Ik ben oké zoals ik ben en van daaruit sta ik in de wereld en in mijn relaties.’ De samenwerking van de interne delen leidt tot een vrije volwassene die klaar is om zijn vleugels volledig te spreiden.

De methodiek is ontwikkeld door Marcel Hendrickx van Het Ontwikkelingsinstituut België. Zijn eerste boek heeft de titel ‘Zeg me dat ik oké ben’. In het najaar van 2018 verschijnt zijn tweede boek over dit onderwerp.

Meer informatie: www.nipc.nl

Omschrijving

Het boek maakt je bewust van wat perfectionisme doet met mensen. Hoe het ervoor zorgt dat ze het zichzelf moeilijk maken, vaak tot ze er ziek van worden. Ook beschrijft het boek de methodiek die ontwikkeld is om de balans terug te herstellen en zijn er talloze aansprekende voorbeelden opgenomen.
Perfectionisme is niet alleen een persoonlijk belemmerend patroon, het is een rechtstreeks gevolg van de zieke maatschappij waar wij allemaal deel van uitmaken. De druk wordt almaar groter, op het ongezonde af, en het is nooit goed genoeg. Alles moet steeds meer en beter. Onze maatschappij vormt op die manier een vruchtbare voedingsbodem voor dit patroon.

Lees meer over dit boek

Hoe lang duurt een traject?

De ontwikkelingsgerichte coaching van perfectionisme (OCP) bestaat uit een aantal stappen die we doorlopen. De stappen hebben een volgorde en zijn bij de aanvang van het traject te plannen in de agenda. In het intakegesprek verkennen we je vraag, leg ik de werkwijze uit en als we besluiten met elkaar in zee te gaan plannen we een aantal afspraken. Een traject bestaat uit gemiddeld 7 sessies - soms minder, soms iets meer. Reken op een periode van 3 maanden waarin je door een proces gaat van heling.

Na de intake stuur ik je een invuldocument toe. Het nodigt je uit om na te denken over de omstandigheden die er toe geleid hebben dat je het patroon ontwikkelde. Voor ieder symptoom zoek je voorbeelden die laten zien hoe het patroon in deze fase van je leven nog steeds je denken, doen en voelen stuurt.

Vervolgens leid ik je gedurende de sessies door een proces dat op een specifieke manier het vrije kind en de andere delen in verbinding brengt met elkaar. Het is een proces dat zich op onbewust niveau voltrekt en waarin je jezelf gaat observeren in je veranderingen.